1. Μαθαίνουν τι προσφορά δίνουν οι επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια και όταν κάποιος πελάτης ( τουρίστας ) ενδιαφερθεί από κάποια υπηρεσία να μπορεί να τον εξυπηρετεί παίρνοντας προμήθεια.
2. Ανεβάζοντας άρθρα για προσέλκυση πελατών και να παροτρύνουν τους πελάτες προς τις επιχειρήσεις που δίνουν προμήθεια.

Συνεργάτης σελίδας : θα είναι ο οποιοσδήποτε που έχει κάποια σχέση με τα τουριστικά ( κυρίως υπάλληλοι υποδοχής - Reception ,Οδηγοί  transfer ,   σερβιτόροι , τουριστικά γραφεία κ.λ.π. )