Προμήθειες και συνεργάτες σελίδας
Επιχειρήσεις που προσφέρουν προμήθεια θα καταχωρούνται σε έναν κατάλογο για ενημέρωση των συνεργατών.

Η εξόφληση θα μπορεί να γίνεται με παραστατικά από την σελίδα με αιτιολογία διαφήμισης κόβοντας απόδειξη διαφήμισης από την σελίδα η τουριστικό γραφείο.

Το παρακάτω είναι δήγμα του καταλόγου η ενημέρωση στο ( Δήγμα επιχειρήσεων ) θα γίνεται μόνο  στους συνεργάτες

 

Δείγμα επιχειρήσεων

Φωτογράφοι

Ξενοδοχεία

Δείγμα συνεργατών

  • ID : 0001 ΚΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΗΛ.  69......24 sunnyworld4u.com@gmail.com