Κερδίζουν όλη

ένα μέρος από της προμήθειες τοποθετούνται σε λόττο στοίχημα

και αν κερδίσει

διαμοιράζονται τα κέρδη

στην πρώτη εγγραφή